Wiskunde - Opstellen lineaire formule

Bron: WiskundeAcademie - (c) Youtube.nl (2024)
Wiskunde B
Vragen na deze uitleg?


De algemene formule voor een lineair verband is y = a ⋅ x + b. Dus de opdracht wordt: Zoek de getallen a en b. a is het hellingsgetal of richtingscoefficient. Deze kun je vinden door de verandering van y te delen door de verandering van x.

Reageer